Condiții de plată cu card bancar

1. Organizatorul competiției sportive Rubicon 2018 este Asociația Obștească Clubul Sportiv “SPORTER” (www.sporter.md).

2. Am citit, am luat la cunoștință și am înțeles Regulamentul Rubicon 2018 și sunt de acord cu condițiile de participare impuse prin acesta.

3. Menţionez că sunt informat (ă) în legătură cu riscurile ce sunt legate de practicarea acestei competiții în condiţii deosebite: apă deschisă, trasee partial nemarcate, valuri mari etc. Sunt de acord cu aceste condiţii deosebite şi în cazul implicării mele într-un accident survenit în timpul concursului, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul respectiv şi nu voi pretinde organizatorului nici un fel de daune.

4. Sunt perfect conştient (ă) că participarea la o competiţie de acest nivel presupune abilităţi tehnice superioare în ceea ce priveşte condiția fizică. Mă oblig prin aceasta să-mi asigur toate echipamentele și rechizitele necesare pentru un asemenea eveniment şi le garantez organizatorilor că le voi purta atât pe timpul parcurgeri traseului de concurs, cât şi în timpul antrenamentelor. De asemenea, asigur că voi fi receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorilor, pe întreaga durată a evenimentului şi că mă voi supune deciziilor lor, atunci când acestea sunt de interes general. Totodată, precizez că nu îi voi trage pe organizatorii concursului la răspundere, în cazul în care voi fi descalificat din competiţie pentru nerespectarea regulamentului concursului. Astfel, exonerez organizatorii, precum și oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari etc) de orice răspundere în legătură cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării competiției la care particip.

5. Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele: – datele de mai sus sunt exacte; – sunt apt (ă) din punct de vedere medical pentru a participa la concurs; – am pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare participării la concurs; – sunt asigurat medical, în eventualitatea unui accident; – cunosc implicaţiile juridice ale participării la acest concurs şi îmi asum întreaga răspundere, în cazul în care voi fi implicat într-un accident; – posed echipamentul necesar unui asemenea concurs

6. Declar ca mi-au fost aduse la cunostință drepturile pe care mi le confera Legea nr. 133/2011 (http://lex.justice.md/md/340495) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare și acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa justiției, precum și faptul că drepturile de acces la date, de intervenție și de opoziție pot fi exercitate adresînd o cerere scrisă catre A.O. Clubul Sportiv “SPORTER”, datata și semnată, in care se vor mentiona informatiile prevazute de lege. Oricarei cereri formulate in temeiul Legii nr. 133/2011 ii voi atașa o copie lizibilă a actului meu de identitatate.

7. Organizatorul asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, iar accesul la informațiile tratate drept confidențiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activității desfășurate, este necesar să ia cunoștință de aceste informații în scopul ducerii la îndeplinire a scopului raporturilor juridice născute în relație cu aceasta. Aceste persoane sunt ținute să respecte caracterul confidențial al acestor informații, asumandu-și la randul lor obligația de a asigura și păstra confidențialitatea acestor date și informații și de a le prelucra în conformitate cu cerințele legale.

8. Achitarea pentru serviciile Organizatorului prin pagina web www.rubicon.run poate fi realizată prin intermediul cardurilor bancare emise sub sigla VISA și MASTERCARD. Anularea tranzacției poate fi solicitată în termen de 3 (trei) zile după achitare, iar returnarea mijloacelor bănești se face în termen de 10 (zece) zile. Linia fierbinte +373 22 888 000