Regulament

    CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI

Competiția sportivă «RUBICON » (denumită în continuare «Competiție») este organizată de Federaţia Sportivă Naţională de Triathlon din Republica Moldova (denumită în continuare FTRM), în parteneriat (co-organizatori) cu A.O. Clubul sportiv “Sporter” și cel mai popular panou de anunțuri din Moldova www.999.md, administrat de S.R.L. SIMPALS.

Scopul FTRM constă în promovarea sportului și a modului activ de viață în rândul cetățenilor RM, în special a disciplinei triathlon, și componentelor ei: alergare, ciclism, înot, cât și în implicarea comunității locale în activități de promovare a sportului și a avantajelor acestuia.

Participanții Competiției sunt obligați să respecte regulile și termenii Regulamentului Oficial al Competiției (denumit în continuare «Regulamentul Oficial»). Regulamentul Oficial este accesibil oricărui doritor pe site-ul www.rubicon.run. Prin participare la această Competiție, participanții își dau acordul de a respecta și a îndeplini toate prevederile, regulile și condițiile, expuse în prezentul Regulament Oficial.

Scopurile și sarcinile evenimentului:

 • –  Promovarea modului sănătos de viață;
 • –  Promovarea turismului;
 • –  Popularea atletismului în Republica Moldova;
 • –  Familiarizarea cu regiunile țării, cultura, istoria și obiceiurile lor;
 • –  Dezvoltarea sportului amator în Moldova.
 • –  Implicarea regiunilor în viața sportivă a țării;
 • –  Unirea țării printr-o competiție sportivă.

  CAPITOLUL 1. PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI

Competiția v-a avea loc în data de 11-13 februarie 2022, cu startul pe 11 februarie la ora 12:00, în satul Mirnoe, și finișul pe data de 13 februarie în piața or. Ocnita.

La locul de start participanții vor fi transportați, la solicitare, cu un autobuz special, care se va porni din Chișinău (sectorul Râșcani, în faţa Circului) la ora 07:00.
La cursă sunt admiși toţi alergătorii amatori și profesioniști. Participanţii la competiţie trebuie să cunoască statutul Regulamentului dat.

Accesul la eveniment vor avea doar participanții care vor furniza unul dintre certificatele COVID-19 enumerate:

– Certificat de vaccinare împotriva COVID-19, cu un program complet de vaccinare;

– Certificat medical care confirmă prezența anticorpilor la COVID-19;

– Rezultatul unui test de diagnostic pentru COVID-19 (test rapid sau test PCR pentru COVID-19.

  CAPITOLUL 3. DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI

Această competiție este destinată în mod egal tinerilor și adulților, care vor concura pe distanțele stabilite de organizatori în dependență de vârstă și nivelul de pregătire sportivă. Doritorii de a participa la competiție trebuie să acceseze pagina ”Înregistrare” pe site-ul oficial al evenimentului www.rubicon.run înainte de termenul limită indicat.

 • 3.1. Modificarea traseului și anularea cursei.
 • În cazul condițiilor de vreme nefavorabile, organizatorii își rezervă dreptul de a modifica traseul, limitele de timp sau chiar de a stopa/anula/amâna competiția.
 • În acest caz, participanții vor fi informați prin intermediul poștei electronice, iar informația mai detaliată va fi afișată pe site-ul competiției.
 • 3.2. Programul competiției:
 • 11 Februarie
 • 7:00- Pornirea autocarului cu participanți din Chișinău
  12:00- Startul oficial al competiției
  11-13 februarie
 • Desfășurarea cursei de ștafetă ultra marathon pe traseul de vest al Republicii Moldova
 • 13 Februarie
 • 14:00- Finiș or. Ocnit.

CAPITOLUL 4. TAXA DE PARTICIPARE

 • Pentru a participa la cursă, alergătorilor li se oferă următoarele pachete:
 • 1 etapă – 100 lei,
  2-5 etape – 200 lei,
 • 6-10 etape – 350 lei,
 • 11- 15 etape – 500 lei.
  16+ etape – 700 lei.
 • CAPITOLUL 5. ÎNREGISTRARE ȘI CONDIȚII
 • DE PARTICIPARE
 • 5.1. Participanții și condițiile de participare
 • Înregistrarea va avea loc de la data de 10 decembrie 2021, până la 11 februarie 202 (inclusiv) pe site-ul www.rubicon.run.
  Vor putea participa toţi doritorii, cu vârsta peste 16 ani.
  Numărul de participanți este limitat: 300 de persoane.
 • Participanții vor fi admiși la cursă în baza documentelor, prezentate comisiei de înregistrare în ziua primirii pachetului de start:
 • Prin documente se înțelege acte de identitate, care confirmă vârsta participantului și care confirmă cetățenia (este obligatoriu pentru toţi participanții);
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea unui participant din motive obiective.
 • 5.2. Pachetul de start al participantului
 • Participanții la Rubicon vor primi un pachet de start al participantului, care va include:
 • –  Număr de start;
 • –  Un buletin informațional;
 • –  Cipul de cronometrare.

*Atenție! Sportivul primește chipul de cronometrare odată cu kitul de start, semnând declarația de răspundere. Chipul oferit pentru competiție nu este returnabil.
În cazul pierderii sau deteriorării chip-ului de cronometrare, sportivul va primi alt chip doar după înregistrarea repetată și achitarea taxei de participare.

Pachetele de start vor fi distribuite în data de 11 februarie 2022 la orele 7:30, pentru participanții în autocar, sau la orele 11:30 pentru participanții care vor ajunge personal la linia de start.

 • 5.3. Retragerea din competiție
 • Dacă participantul decide să se retragă din competiție, taxa de participare NU îi va fi rambursată. În acest caz vă recomandăm să găsiți un înlocuitor, cu posibilitatea de transmitere a kitului de participare.
 • 5.4. Înregistrarea rezultatelor
 • Rezultatele participanților la cursa vor fi înregistrate de un sistem electronic de cronometrare cu chipuri.
  Rezultatele conform cipurilor de cronometrare vor fi afișate următoarea zi după eveniment.
 • 5.5. Metode de achitare
  5.5.1. Achitarea taxei de participare pentru persoanele fizice:
 • Achitarea taxei de participare poate fi efectuată doar online, prin intermediul cardului Visa, Master pe pagina oficială a evenimentului www.rubicon.run.
 • 5.5.2 Achitarea taxei de participare pentru persoanele juridice:
 • Persoanele juridice pot achita taxa de participare prin transfer sau card bancar. Pentru a solicita cont de plată pentru participare, persoana juridică trebuie să înregistreze online toți angajații care doresc să participe la competiție prin intermediul formularului disponibil pe www.rubicon.run, selectând metoda de achitare prin transfer.
 • După ce toți participanții din partea persoanei juridice sunt înregistrați, se va expedia un e-mail pe adresa event@sporter.md cu datele de identificare a companiei și lista participanților. După ce contul de plată va fi achitat, organizatorii vor confirma înregistrările participanților din lista companiei, integral.
 • La înregistrarea unui grup de >20 de persoane se va aplica reducerea de 15%.
 • CAPITOLUL 6. CONDIȚII ADMINISTRATIVE

 • 6.1 Condiții administrative (pe timpul curselor)
 • Organizarea evenimentului revine Sporter și după caz partenerilor care se ocupa de organizarea evenimentului.
  Competiția va beneficia de asistenta medicala pentru cazuri de accidentari care se va afla, după caz, în apropierea zonei de Start/Finish a etapelor.
 • 6.2. Condiții administrative excepționale
 • In caz de situații excepționale care împiedică desfășurarea in siguranță a evenimentului (ex: condiții meteo extreme), evenimentul va fi amânat sau chiar anulat.
  În cazul amânării evenimentului din considerentele expuse mai sus, taxele de participare nu sunt returnabile
 • 6.3. Condiții administrative (generale)
 • In conformitate cu prezentul Regulament, Organizatorii vor face publice datele cu privire la  câștigători si premiile acordate in cadrul acestei Competiții. Lista câștigătorilor va fi publicată după eveniment in maxim 7 zile pe site-ul oficial.

Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor la prezenta Competiție si sa le utilizeze conform prezentului Regulament, al declarației participanților pe propria răspundere si legislației în vigoare.

Participanților le este interzisa aruncarea oricăror resturi, gunoaie în zona de desfășurare a competiției (start/traseu/finiș) sub sancțiunea descalificării din competiție. Aceștia vor putea folosi fie coșurile de gunoi amplasate sau sacii menajeri puși la dispoziție de către organizatori. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deșeurilor si depunerea acestora in zonele special amenajate.

Este interzisa participarea la competiție/eveniment a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri sau care se afla sub influența acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru șocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a desfășurării normale a evenimentului. Persoanele care vor încălca aceste prevederi vor fi îndepărtate din zona evenimentului de către organizatori, cu ajutorul organelor de drept, daca va fi cazul.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pana la data începerii competiției cu obligația de a anunța modificările intervenite pe site-ul oficial si la locul de desfășurare a competiției.

 • 6.4. Prim ajutor –Ambulanță.
 • Punctele de Prim Ajutor vor fi asigurate de ambulanță, pusă la dispoziție de către organizatori. În cazul accidentării alergătorilor, pacemakerul va anunța mașinile de escortă ale INSP, care vor lua legătură cu serviciile medicale ale raionului prin care trece competiția, care se va deplasa imediat spre participant pentru a-i acorda ajutor. Alergătorii care s-au retras din cursă sunt obligați să anunțe organizatorii despre retragerea sa.
 • 6.5. Alte condiții.
 • Eventualii susținători ai participanților (membri de familie, prieteni) pot rămâne în vecinătatea traseului, dar în afara traseului, având grijă să nu împiedice desfășurarea normală a evenimentului. Circulația rutieră nu va fi sistată, dar coloana de alergători va fi mereu asistată de automobile ale INSP.
 • Organizatorul va asigura la eveniment, după posibilitate:
 • asistența medicală;
 • echipajelor de poliție, conform prevederilor prezentului regulament.
 • CAPITOLUL 7. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
 • Angajamentul nostru fată de confidențialitate
 • Depunem eforturi pentru a proteja website-ul, serviciile şi utilizatorii noştri împotriva accesului neautorizat sau a modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate a informațiilor pe care le deținem.
 • Nu vom divulga/vinde niciodată unor terți neautorizați informații confidențiale și ne vom asigura prin mijloacele care ne stau la dispoziție că aceste informații sunt în siguranță.
 • Ce fel de date cu caracter personal culege organizatorul?
 • Prin formularul de înscriere organizatorul colectează următoarele date personale: nume, prenume, data nașterii, sex, e-mail, telefon, și adresa de domiciliu.
 • Unde se stochează toate aceste informații
 • Informațiile din formularul de înscriere se stochează în baza de date a organizatorului.
 • Pentru ce se folosesc datele?
 • Datele personale din formularul de înscriere se folosesc în următoarele scopuri:
 • – alocarea de către organizator pentru participant a unui loc în competiție;
 • – completarea automată a declarației pe proprie răspundere, pe care  participantul trebuie să o semneze.
 • – furnizarea prin e-mail a informațiilor utile privind ediția curentă și cele viitoare ale competiției;
 • încadrarea automată a participantului la categoria sa de vârstă.
  Cine are acces la aceste date?
 • La aceste date are acces doar organizatorii menționați în Regulament.
  • CAPITOLUL 8. MĂSURI PREVENIRE ȘI PROTECȚIE PRIVIND COVID-19
 • 8.1. Organizatorii evenimentului o să întreprindă  toate măsurile de precauție asociate cu răspândirea COVID – l9, ca să asigure siguranța participanților.
 • 8.2. Organizatorii evenimentului o să măsoare temperatura participanților, care la rândul lor trebuie să poarte o mască atunci când startează și interacționează cu alți participanți și o să refuze participarea sportivilor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, dureri în gât, precum și febra mai mare de 37,3 C).
 • 8.3. Participanții la competiția “RUBICON” vor fi admiși la cursă pe baza actelor de identitate, însoțite de o declarație pe proprie răspundere pentru nerespectarea normelor sanitar – epidemiologice și a măsurilor de prevenire a infecției COVID – l9, semnate de participant și depusă în ziua primirii pachetului de start. Ei se obligă să respecte, la fel ca și organizatorii evenimentului,  normele sanitar – epidemiologice și măsurile de prevenire a infecției COVID – l9, inclusiv ce reiese din  Hotărârea nr. 42 din 13.01.2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și a Hotărârii nr.62 din 22.09.2021 a CNESP.

 • Astfel accesul la eveniment vor avea doar participanții care vor furniza/prezenta Certificatul COVID-19, care este subînțeles ca fiind unul din aceste documente:

 • – Certificatul de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare (pe suport de hârtie sau în format digital); dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

 • – Concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19; actul confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19 este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigației;

 • – Rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic AgSarsC-oV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înainte sau test PCR la COVID-19 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte).
 • 8.4. Accesul persoanelor (sportivi, antrenori, medic, servicii mass – media, reprezentații ordinii și securității publice, pompieri) în mijlocul de transport oferit de organizatori fără mască de protecție este interzisă. Masca trebuie purtată astfel încât aceasta să acopere atât gura cât și nasul. Purtarea măștii de protecție și dezinfectarea mîînilor la fiecare etapă de concurs este obligatorie pentru toți participanții la eveniment.
 • 8.5. Asigurarea sănătății tuturor participanților la activitatea sportivă, procesul competițional reprezinte obiectivul prioritar al organizatorilor, care se obligă să asigure pe toată perioada petrecerii evenimentului materialele dezinfectante necesare, atît în mijlocul de transport cît și în toate etapele evenimentului.
 • 8.6. Fiecare sportiv va folosi pe perioada evenimentului doar obiecte personale (ex. prosop, sticlă de apă, echipament sportiv, etc.). Se interzice schimbul de obiecte personale.
 • 8.7. Toate elementele folosite de mai multe persoane (mânerul ușii de la mijlocul de transport, balustradele, podeaua, etc.), iclusiv materialele și echipamentele sportive  vor fi dezinfectate periodic (odată la 3 ore) cu produse dezinfectate și bioacide, autorizate în acest scop.
 • 8.8. Până la organizarea competiției în toate mijloacele de transport ce aparțin organizatorilor se va efectua dezinfecția. Accesul persoanelor ce participă la organizarea competițiilor sportive în aer liber (sportivi, membrii Staff-ului, medici, servicii mass – media, reprezentanții ordinii și securității publice, pompieri, etc.) se va efectua conform programării prealabile, cu intrarea eșalonată, pentru a evita aglomerația și a asigura păstrarea distanței sociale.
 • 8.9. Accesul spectatorilor la zonele de start, finiș, etapele competiției este interzis.
  • CAPITOLUL 9. DATE DE IDENTIFICARE BANCARE
 • A.O. Federația Sportivă Națională de Triathlon din RM
 • Sediul în mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 28/1, MD-2059
 • Program de lucru:
 • Luni-vineri de la 09:00 -18:00;
 • Pauza de masă 12:00 -13:00 / 13:00 -14:00;
 • Zile de odihnă: sâmbăta și duminică.
 • Banca:  BC “Victoriabank” S.A., fil.3,
 •  mun. Chișinău BIC:  VICBMD2X416
 •  IBAN:  MD93VI02224030000556MDL
 • telefon: +377 22-888-000
 • e-mail: event@sporter.md
 • site: www.sporter.md; https://ftrm.md/ru/
 • Președinte – Dmitri VOLOȘIN
 • Persoane de contact:
 • + 373 79 996 985 – Olga Iurco
 • Număr de urgență pe durata evenimentului:  079996942