REGULAMENT

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI


Competiția sportivă "RUBICON" (denumită în continuare "Competiție") este organizată A.O. Clubul sportiv "Sporter".

Participanții Competiției sunt obligați să respecte regulile și termenii Regulamentului Oficial al Competiției (denumit în continuare "Regulamentul Oficial"). Regulamentul Oficial este accesibil oricărui doritor pe site-ul www.rubicon.run. Prin participare la această Competiție, participanții își dau acordul de a respecta și a îndeplini toate prevederile, regulile și condițiile, expuse în prezentul Regulament Oficial.


Scopurile și sarcinile evenimentului:

 • Promovarea unui mod activ de viață, în special, în localitățile rurale prin Republica Moldova și România;
 • Propagarea modului sănătos de viață;
 • Dezvoltarea sportului pentru amatori și profesionali;
 • Sensibilizarea opiniei publice privind necesitatea promovării sportului în toate regiunile țării, inclusiv și în afara țării;
 • Familiarizare cu obiective turistice, istorie și cultura raioanelor și județelor traversate;
 • Oferirea alergătorilor unui scop prin care ei ar demonstra performanța sportivă.

CAPITOLUL 2. PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI


Competiția v-a avea loc în data de 28 februarie 2025, până pe 2 martie 2025, cu startul pe 28 februarie la ora 10:00, în București, și finișul pe data de 2 martie în Chișinău.

La locul de start participanții vor fi transportați, la solicitare, cu un autobuz special, care se va porni din București (Stadionul „Arcul de Triumf”) la ora 10:00.

La cursă sunt admiși toţi alergătorii amatori și profesioniști. Participanţii la competiţie trebuie să cunoască statutul Regulamentului dat.

CAPITOLUL 3. DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI


Această competiție este destinată în mod egal tinerilor și adulților, care vor concura pe distanțele stabilite de organizatori în dependență de vârstă și nivelul de pregătire sportivă. Doritorii de a participa la competiție trebuie să acceseze pagina "Înregistrare" pe site-ul oficial al evenimentului www.rubicon.run înainte de termenul limită indicat.


3.1. Modificarea traseului și anularea cursei.

 • În cazul condițiilor de vreme nefavorabile, organizatorii își rezervă dreptul de a modifica traseul, limitele de timp sau chiar de a stopa/anula/amâna competiția.
 • În acest caz, participanții vor fi informați prin intermediul poștei electronice, iar informația mai detaliată va fi afișată pe site-ul competiției.

3.2. Programul competiției:


28 Februarie

10:00- Pornirea autocarului cu participanți din Chișinău

10:00- Startul oficial al competiției


28 Februarie — 02 martie

Desfășurarea cursei de ștafetă ultra marathon pe traseul de est al Romaniei și Republicii Moldova.


02 Martie

17:00 — Finiș mun. Chișinău.

CAPITOLUL 4. TAXA DE PARTICIPARE


 • Pentru a participa la cursă, alergătorilor li se oferă următoarele pachete:
 • Întregul traseu cu doar 600 MDL

Loc în autobuz - 1200 MDL

CAPITOLUL 5. ÎNREGISTRARE ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE


5.1. Participanții și condițiile de participare

Înregistrarea va avea loc de la data de 03 mai 2024, până la 02 martie 2025 (inclusiv). Detalii pe site-ul www.rubicon.run.

Vor putea participa toţi doritorii, cu vârsta peste 18 ani.


Numărul de participanți este limitat: 400 de persoane.

 • Participanții vor fi admiși la cursă în baza documentelor, prezentate comisiei de înregistrare în ziua primirii pachetului de start:
 • Prin documente se înțelege acte de dentitate, care confirmă vârsta participantului și care confirmă cetățenia (este obligatoriu pentru toţi participanții);
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea unui participant din motive obiective.

5.2. Pachetul de start al participantului


Participanții la Rubicon vor primi un pachet de start al participantului, care va include:

 • Număr de start;
 • Un buletin informațional;
 • Cipul de cronometrare.

*Atenție! Sportivul primește chipul de cronometrare odată cu kitul de start, semnând declarația de răspundere. Chipul oferit pentru competiție nu este returnabil.

În cazul pierderii sau deteriorării chip-ului de cronometrare, sportivul va primi alt chip doar după înregistrarea repetată și achitarea taxei de participare.


5.3. Retragerea din competiție

Dacă participantul decide să se retragă și/sau nu se prezintă la competiție, taxa de participare NU îi va fi rambursată. În acest caz vă recomandăm să găsiți un înlocuitor, cu posibilitatea de transmitere a kitului de participare.


5.4. Înregistrarea rezultatelor

Rezultatele participanților la cursă vor fi înregistrate de un sistem electronic de cronometrare cu chipuri.

Rezultatele conform cipurilor de cronometrare vor fi afișate următoarea zi după eveniment.


5.5. Metode de achitare

5.5.1. Achitarea taxei de participare pentru persoanele fizice:

Achitarea taxei de participare poate fi efectuată doar online, prin intermediul cardului Visa, Master pe pagina oficială a evenimentului www.rubicon.run.


5.5.2 Achitarea taxei de participare pentru persoanele juridice:

 • Persoanele juridice pot achita taxa de participare prin transfer sau card bancar. Pentru a solicita cont de plată pentru participare, persoana juridică trebuie să înregistreze online toți angajații care doresc să participe la competiție prin intermediul formularului disponibil pe www.rubicon.run, selectând metoda de achitare prin transfer.
 • După ce toți participanții din partea persoanei juridice sunt înregistrați, se va expedia un e-mail pe adresa event@sporter.md cu datele de identificare a companiei și lista participanților. După ce contul de plată va fi achitat, organizatorii vor confirma înregistrările participanților din lista companiei, integral.

CAPITOLUL 6. CONDIȚII ADMINISTRATIVE


6.1 Condiții administrative (pe timpul curselor)

 • Organizarea evenimentului revine Sporter și după caz partenerilor care se ocupă de organizarea evenimentului.
 • Competiția va beneficia de asistenta medicala pentru cazuri de accidentari care se va afla, după caz, în apropierea zonei de Start/Finish a etapelor.

6.2. Condiții administrative excepționale

 • În caz de situații excepționale care împiedică desfășurarea în siguranță a evenimentului (ex: condiții meteo extreme), evenimentul va fi amânat sau chiar anulat.
 • În cazul amânării evenimentului din considerentele expuse mai sus, taxele de participare nu sunt returnabile

6.3. Condiții administrative (generale)

În conformitate cu prezentul Regulament, Organizatorii vor face publice datele cu privire la câștigători și premiile acordate în cadrul acestei Competiții. Lista câștigătorilor va fi publicată după eveniment in maxim 7 zile pe site-ul oficial.


Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților/ câștigătorilor la prezenta Competiție și să le utilizeze conform prezentului Regulament, al declarației participanților pe propria răspundere și legislației în vigoare.

Participanților le este interzisă aruncarea oricăror resturi, gunoaie în zona de desfășurare a competiției (start/traseu/finiș) sub sancțiunea descalificării din competiție. Aceștia vor putea folosi fie coșurile de gunoi amplasate sau sacii menajeri puși la dispoziție de către organizatori. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deșeurilor și depunerea acestora în zonele special amenajate.


Este interzisă participarea la competiție/eveniment a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri sau care se afla sub influența acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru șocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a desfășurării normale a evenimentului. Persoanele care vor încălca aceste prevederi vor fi îndepărtate din zona evenimentului de către organizatori, cu ajutorul organelor de drept, dacă va fi cazul.


Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pana la data începerii competiției cu obligația de a anunța modificările intervenite pe site-ul oficial și la locul de desfășurare a competiției.


În timpul evenimentului, este interzisă utilizarea simbolurilor neacreditate (inclusiv comerciale) care nu au legătură cu echipamentul participantului.


6.4. Prim ajutor — Ambulanță.

Punctele de Prim Ajutor vor fi asigurate de ambulanță, pusă la dispoziție de către organizatori. În cazul accidentării alergătorilor, pacemakerul va anunța mașinile de escortă ale INSP, care vor lua legătură cu serviciile medicale ale raionului prin care trece competiția, care se va deplasa imediat spre participant pentru a-i acorda ajutor. Alergătorii care s-au retras din cursă sunt obligați să anunțe organizatorii despre retragerea sa.


6.5. Alte condiții.

 • Eventualii susținători ai participanților (membri de familie, prieteni) pot rămâne în vecinătatea competiției, dar în afara traseului, având grijă să nu împiedice desfășurarea normală a evenimentului. Circulația rutieră nu va fi sistată, dar coloana de alergători va fi mereu asistată de automobile ale INSP.
 • Organizatorul va asigura la eveniment, după posibilitate:
 • asistența medicală; echipaje de poliție, conform prevederilor prezentului regulament.

CAPITOLUL 7. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE


Angajamentul nostru față de confidențialitate

 • Depunem eforturi pentru a proteja website-ul, serviciile şi utilizatorii noştri împotriva accesului neautorizat sau a modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate a informațiilor pe care le deținem.
 • Nu vom divulga/vinde niciodată unor terți neautorizați informații confidențiale și ne vom asigura prin mijloacele care ne stau la dispoziție că aceste informații sunt în siguranță.

Ce fel de date cu caracter personal culege organizatorul?

Prin formularul de înscriere organizatorul colectează următoarele date personale: nume, prenume, data nașterii, sex, e-mail, telefon, și adresa de domiciliu.


Unde se stochează toate aceste informații

Informațiile din formularul de înscriere se stochează în baza de date a organizatorului.


Pentru ce se folosesc datele?

Datele personale din formularul de înscriere se folosesc în următoarele scopuri:

 • alocarea de către organizator pentru participant a unui loc în competiție;
 • completarea automată a declarației pe proprie răspundere, pe care participantul trebuie să o semneze.
 • furnizarea prin e-mail a informațiilor utile privind ediția curentă și cele viitoare ale competiției;
 • încadrarea automată a participantului la categoria sa de vârstă.

 • Cine are acces la aceste date?
 • La aceste date are acces doar organizatorii menționați în Regulament.

Datele de contact ale Persoanei responsabilă cu protecţia datelor al SRL SIMPALS: privacy@simpals.com


Autoritatea pentru Protecția Datelor

Pentru problemele cu privire la protecția datelor, puteți contacta autoritatea locală reprezentată de către: Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter PersonalAdresă: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48 Website: http://www.datepersonale.md/

CAPITOLUL 8. DATE DE IDENTIFICARE BANCARE


 • CLUBUL SPORTIV SPORTER ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ
 • adresa juridica: MD-2059, mun. Chisinau, str. Calea Orheiului, 28/1
 • c/f: 1 013 620 009 909
 • cod TVA: 507 671
 • IBAN LEI: MD53VI000002224003323MDL
 • Banca: BC’Victoriabank’SA fil. N 3 Chisinau,
 • Codul bancii: VICBMD2X416
 • PRESEDINTE VOLOSIN DMITRI SERGHEI
 • Număr de contact: 022- 111- 072
 • e-mail: event@sporter.md
 • site: www.sporter.md


Persoane de contact:

+ 373 76 07 69 99 — Sveatun Alina

+ 373 76 77 99 94 — Cebotari Igor

 • event@sporter.md
 • Moldova, or. Chisinau, str. Calea Orheiului 28/1
 • (+373) 22 111 072